Iskanje


1. šolski dan OE Glasbena šola

Datum novice: 25.08.2017

PETEK, 1. SEPTEMBER 2017

GLASBENA ŠOLA, Vegova 7

SODOBNI PLES, PLESNA PRIPRAVNICA B, Turjaška 2

BALET, PLESNA PRIPRAVNICA A, D, Ižanska 12

 

    ob 16.30 predstavitev Glasbene šole za učence 1. razredov individualnega pouka ter njihove

                      starše v Dvorani slovenskih skladateljev, Vegova 7.

 

    ob 17.00 – informacije za NOG, SOLFEGGIO, Vegova 7, Dvorana slovenskih skladateljev, Vegova 7.

                        Pouk se prične v ponedeljek, 4. 9. 2017, po objavljenem urniku in seznamu učencev

                        po razredih.

                        Poimenski seznam  učencev  (v kateri razred so dodeljeni) za NOG in SOLFEGGIO –

                        smer GLASBA, bo objavljen v ponedeljek, 28. 8. 2017, na oglasni  deski, Vegova 7.

 

    ob 17.30 – razdelitev individualnega pouka (instrument/petje) na GLASBENI ŠOLI, Vegova 7,

                         glej razpored učilnic in profesorjev v avli, Vegova 7.

 

    ob 17.30 – informacije za SODOBNI PLES in PLESNO PRIPRAVNICO B, Turjaška 2, zbornica.

                         Pouk se prične v ponedeljek, 4. 9. 2017, po objavljenem urniku.

 

    ob 17.30 – informacije za BALET in PLESNO PRIPRAVNICO A in D, Ižanska 12,

                         baletna zbornica, št. 22.

                         Pouk se prične v ponedeljek, 4. 9. 2017, po objavljenem urniku.

 

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Vsi učenci predšolske glasbene vzgoje se s starši prvič javijo k pouku v

PONEDELJEK, 4. 9. 2017, ob 18.00, v Dvorani slovenskih skladateljev (št. 30 ), Vegova 7.

 

 GLASBENA PRIPRAVNICA

Učenci  glasbene pripravnice A se s starši prvič javijo k pouku v PONEDELJEK,

4. 9. 2017, ob 16.45, v Dvorani slovenskih skladateljev (št. 30 ), Vegova 7.

Učenci glasbene pripravnice B se s starši prvič javijo k pouku v ČETRTEK,

7. 9. 2017, ob 17.30, v Dvorani slovenskih skladateljev (št. 30 ), Vegova 7.

Poimenski seznam  učencev  (v kateri razred so dodeljeni) GP A in GP B,

bo objavljen v ponedeljek, 28. 8. 2017, na oglasni deski, Vegova 7.

 

                                                                                                                       

        


Dostopnost