Iskanje


Administrativno in tehnično osebje Srednje glasbene šole

Priimek in ime Funckija
Tekavec Vanda Poslovna sekretarka
Grom Orešič Sabina Računovodstvo
Nataša Novak Računovodstvo
Keber Janja Administratorka
Podlogar Igor Hišnik, vzdrževanje učne tehnologije
Zabret Branko Hišnik
Avramović Slavica Snažilka
Bašić Aida Snažilka
Bašić Zemira Snažilka
Čoralić Zinajda Snažilka
Čuškić Almaze Snažilka
Petrović Snežana Snažilka
Šestan Hasnija Snažilka
Janežič Jože  Čistilec, vratar
Peter Svetličič Čistilec, vratar