Iskanje


IZPIS UČENCA

 

Na osnovi 27. člena Zakona o glasbenih šolah, 14. člena Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah in 12. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč. V izjemnih primerih se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, ki mora vsebovati razlog za izpis.

Ob izpisu med šolskim letom so starši ali zakoniti zastopnik dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal ter izpolniti druge obveznosti do šole (vračilo inštrumentov, notne literature, opreme). Otrok je vpisan v program glasbene šole do prejema IZPISNICE. O izpisu odloči ravnateljica šole.

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnateljica.

Obrazec za izpis učenca med šolskim letom je objavljen na spodnji povezavi:

IZPISNICA ZA IZPIS MED ŠOLSKIM LETOM
Dostopnost