Iskanje


Izpiti za občane na glasbeni šoli

 

Privatni izpiti za občane bodo  26. -28. 6. 2024.

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju privatnih izpitov oddati v tajništvu OE Glasbene šole, Vegova 7, ali oddati po pošti, do 7. junija 2024.

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj: individualna prijava, skupinska prijava ali dobite v tajništvu OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana.

V prijavnici k izpitu iz instrumenta, petja, baleta in sodobnega plesa mora biti vpisana izpitna snov in vsa predelana snov, ki je določena z javnoveljavnim učnim načrtom za konkretni razred.

Morebitna odjava mora biti pisno vložena vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.

 

PRAVILNIK

 

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.

Cena za opravljanje privatnega izpita:

  • inštrument ali nauk o glasbi/solfeggio: 42,00 EUR

  • inštrument in nauk o glasbi: 63,00 EUR

  •  izpit za dva razreda: 63,00 EUR (inštrument ali nauk o glasbi/solfeggio)

  •  izpit za dva razreda: 72,00 EUR (inštrument in nauk o glasbi/solfeggio)

  •  PLES (balet/sodobni ples): 21,00 EUR

  • Nauk o glasbi pri plesu: 42,00 EUR 

  • PLES (balet/sodobni ples) in nauk o glasbi: 63,00 EUR

PREDVIDENA SNOV ZA PREDMETA NOG IN SOLFEGGIO

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.
Dostopnost