Iskanje


Objava prostih delovnih mest, učitelj klavirja in korepeticij SGŠ/GŠ ter učitelj likovnosti

Datum novice: 19.08.2015

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 • Učitelj klavirja in korepeticij SGŠ/GŠ, polni (100%) delovni čas, nedoločen čas (nadomestilo za delavko, ki se je upokojila), nastop dela 1.9.2015

 • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • akademski glasbenik in profesor klavirja, najmanj 5 let delovnih izkušen na podobnih delih, opravljan strokovni izpit, zaželen naziv na področju vzgoje in izobraževanja; uspešno umetniško delovanje in uspešno opravljena avdicija.
  • mu predpisi dovoljujejo opravljati delo na delovnem mestu, in sicer 146. člen ZOFVI (Ur. l. RS  št. 98/2005 – UPB4) in 10. Člen ZOFVI (UL RS 58/09 in naslednji)
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost 

Rok prijave: 3 dni od objave. Pisne vloge z dokazili pošljite na naslov zavoda.

 

AVDICIJA ZA DELOVNO MESTO UČITELJA KLAVIRJA IN KOREPETITORJA GŠ/SGŠ

31.8.2015, KGBL, Ižanska cesta 12, Dvorana L. M. Škerjanca
Natančna ura avdicije bo sporočena naknadno.

 

 • Koncertna izvedba programa do 45 minut.

  Vsebina programa:

  - eno baročno delo ali eno klasično delo (po lastnem izboru) in

  - ena skladba 19. ali 20. stoletja (po lastnem izboru).

 • Učna ura (30 minut):

 • Ludwig van Beethoven: Sonata op. 2 št. 2, A-dur (1. in 4. stavek)

 • Razgovor s komisijo.


OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 • Učitelj likovnosti, krajši delovni čas (8 delovnih ur)

 • Pogoji za zasedbo delovnega mesta: akademski slikar in profesor likovnosti, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih. Ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost 

 • Nastop dela: januar 2016.

 • Rok prijave: 3 dni od objave. Pisne vloge z dokazili pošljite na naslov zavoda.


Dostopnost