Iskanje


Objava prostega delovnega mesta OE SGBŠ

Datum novice: 27.06.2019

 

  • Učitelj jazz kontrabasa in skupinske igre OE SGBŠ, krajši delovni čas, določen čas, nastop dela 1.9.2019.

  • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- ustrezna smer in stopnja izobrazbe v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev idr. strokovnih sodelavcev v izobraževalnih programih Umetniška gimnazija,

- opravljen strokovni izpit,

-  mu predpisi dovoljujejo opravljati delo na delovnem mestu, in sicer 146. člen ZOFVI (Ur. l. RS  št. 98/2005 – UPB4) in 10. Člen ZOFVI (UL RS 58/09 in naslednji),

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

- uspešno opravljena avdicija, ki bo potekala pred pet člansko komisijo v prostorih zavoda.

Rok prijave: 8 dni od objave. Pisne vloge z dokazili pošljite na naslov zavoda.

AVDICIJA ZA DELOVNO MESTO UČITELJA JAZZ KONTRABASA IN SKUPINSKE IGRE OE SGBŠ

Ponedeljek, 8.7.2019, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, Mala dvorana 2.
Natančna ura avdicije bo sporočena naknadno.

  • Koncertna izvedba programa do 20 minut.

  • Učna ura (20 minut): program bo objavljen naknadno.

  • Razgovor s komisijo.


Dostopnost