Iskanje


Objava prostih delovnih mest

Datum novice: 15.07.2022

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
         Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana

 

OBJAVLJA  PROSTA DELOVNIH MESTA

          ZA ŠOLSKO LETO 2022-23

 

  1. UČITELJ KLJUNASTE FLAVTE VII/2 stopnja izobrazbe -M/Ž.

Poučevanje kljunaste flavte v glasbeni šoli.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za zaposlitev na področju šolstva, uspešno umetniško delovanje, opravljena avdicija, ki bo v avgustu. Vlogi za zaposlitev je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Krajši delovni čas ( 12 delovnih ur/teden), določen čas.

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: betka.bizjak.kotnik@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 21. 7. 2022

 

  1. UČITELJ KITARE VII/2 stopnja izobrazbe -M/Ž.

Poučevanje kitare v umetniški gimnaziji.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za zaposlitev na področju šolstva, uspešno umetniško delovanje, opravljena avdicija, ki bo v avgustu. Vlogi za zaposlitev je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Krajši delovni čas ( 18 delovnih ur/teden -45%), nedoločen čas, 3 mesece poskusne dobe.

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 29. 7. 2022

 

  1. UČITELJ OBOE VII/2 stopnja izobrazbe -M/Ž.

Poučevanje oboe v glasbeni šoli in poučevanje dopolnilnega predmeta (angleški rog) v  umetniški gimnaziji.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za zaposlitev na področju šolstva, uspešno umetniško delovanje, opravljena avdicija, ki bo v avgustu. Vlogi za zaposlitev je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Krajši delovni čas ( 32 delovnih ur/teden -80%), nedoločen čas, 3 mesece poskusne dobe.

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 29. 7. 2022

 

  1. UČITELJ FIZIKE v umetniški gimnaziji , VII/2 stopnja izobrazbe, M/Ž.

Poučevanje fizike in izvajanje laboratorijskih vaj v umetniški gimnaziji.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za poučevanje v umetniški gimnaziji.

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta.

Krajši delovni čas ( 18 delovnih ur/teden -45%), nedoločen čas, 3 mesece poskusne dobe.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 29. 7. 2022

 

5. UČITELJ GEOGRAFIJE v umetniški gimnaziji; VII/2 stopnja izobrazbe, M/Ž.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za poučevanje v umetniški gimnaziji.

Krajši delovni čas ( 12 ur/teden -30%), nedoločen čas, 3 mesece poskusne dobe.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 29. 7. 2022

 

6. RAČUNOVODJA VII/1 ali VI. stopnja-M/Ž.

Opravljanje računovodskih in knjigovodskih del. Dobro poznavanje finančnih in materialnih predpisov posrednih proračunskih uporabnikov v javnem sektorju. Poznavanje programa VASCO, zaželene delovne izkušnje na podobnih delih.

Polni delovni čas, za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 29. 7. 2022

 

7. VRATAR - M/Ž

Nižja poklicna šola.

Sprejem obiskovalcev, vodenje evidence obiskovalcev, usmerjanje obiskovalcev, izdaja ključev, vodenje evidence izdaje ključev.

Polni delovni čas za določen čas. Nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev; 1 mesec poskusne dobe.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si  

Rok za prijavo kandidatov: 23. 7. 2022