Iskanje


Obvestilo dijakom 4. letnika - vpis na študijske programe

Datum novice: 16.03.2020

Spoštovane dijakinje in dijaki,

 

ker se bliža iztek roka za prijavo za vpis na študijske programe, vas želim še enkrat opozoriti na nekatere roke, zapisane v razpisu za vpis 2020/21, da jih ne bi zamudili, zato v tem sporočilu povzemam bistvene informacije v zvezi z vpisom na nadaljnji študij.

 

RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2020/2021 je objavljen v e-obliki na spletnem naslovu: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2020.  

Postopek prijave je elektronski in se opravi na naslovu: https://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Elektronsko prijavo je mogoče oddati na sledeč način:  

  • Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture); v tem primeru se natisnjenega obrazca prijave po pošti ne pošilja, saj zadostuje elektronska oddaja na portalu eVŠ ALI
  • Prijava z uporabniškim imenom in geslom; v tem primeru je potrebno obrazec prijave za vpis, kot ste ga elektronsko poslali v eVŠ, še natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu do roka, določenega z razpisom (naslov za pošiljanje se izpiše v levem zgornjem kotu prijave).

 

Kot pravočasna se upošteva:

  • Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2020 in
  • Prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 20. marca 2020 (pristojna prijavno-informacijska služba je navedena v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis).

 

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo. Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske želje, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo izpolnjevali pogoje. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.

 

Po 18. marcu 2020 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
 

V skladu z razpisom naj bi preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti za prvi prijavni rok potekali od 26. junija do 10. julija 2020 (podrobnejši datumi so navedeni v razpisu), z izjemno Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, študijski program GLASBENA UMETNOST, kjer bo preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja v prvem prijavnem roku potekal 22. maja 2020. Preizkus na Akademiji za glasbo, študijski program GLASBENA PEDAGOGIKA, bo potekal 26. junija 2020.

AG, Glasbena umetnost: 22. maj 2020

AG, Glasbena pedagogika: 26. junij 2020

O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem roku bodo kandidati obveščeni najmanj 5 dni pred preizkusom na e-naslov, naveden v prijavi za vpis. V primeru, da obvestila na elektronski naslov ne prejmete, kontaktirajte visokošolski zavod!!!

 

Vse ostale podrobne informacije si lahko preberete v razpisu za vpis.

 

V kolikor se kdo vpisuje na Višješolski študij, si lahko ogleda razpis in opravi prijavo na: https://www.vss-ce.com/vps/

 

Želim vam, da ostanete zdravi, optimistični in da spoštujete ukrepe stroke za preprečevanje okužbe s koronavirusom za varnost in dobrobit nas vseh. In vzemite si čas tudi za prijetne aktivnosti, za katere vam med letom velikokrat zmanjka časa.

 

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam,

Nuša Podvornik


Dostopnost