Iskanje


Obvestilo za učence GŠ

Datum novice: 09.06.2017

SPOŠTOVANI UČENCI!

 

Z veseljem vas obveščamo, da bo ŠOLSKI SKLAD v šolskem letu 2016/2017 ponovno namenil del zbranih sredstev 

SOFINANCIRANJU POLETNIH GLASBENIH OZ. PLESNIH IZOBRAŽEVANJ.

Če se poleti odpravljate na glasbeno oz. plesno izpopolnjevanje, delavnico ali seminar, pa bi za to potrebovali finančno podporo, vas vabimo, da oddate VLOGO ZA SOFINANCIRANJE SVOJEGA POLETNEGA IZOBRAŽEVANJA.

Višina sofinanciranja bo določena glede na učni uspeh in socialni status družine.

KAKO SE PRIJAVITE?

1. Napišeš VLOGO, v kateri kratko opišeš svojo glasbeno pot, predstaviš izobraževalni poletni projekt, ki se ga nameravaš udeležiti ter priložiš dokumentacijo o ceni oziroma stroških izobraževanja.

2. Priložiš kopijo odločbe Centra za socialno delo, iz katere je razviden odstotek povprečne plače na družinskega člana.

3. Popolno vlogo oddaš najkasneje do 27. junija 2017, in sicer

osebno v pisarno na Vegovi 7, oz. po pošti na naslov:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana OE Glasbena šola,

Vegova 7, 1000 Ljubljana (s pripisom: za šolski sklad).

 

Vloge bodo obravnavane v mesecu juliju.

 

Z lepimi pozdravi, 

Ravnateljica OE GŠ KGBL

Polona Češarek, prof.


Dostopnost