Iskanje


Odsotnost učenca

 

Starši ali zakoniti zastopnik  lahko učenca opraviči ustno ali pisno. Pisna opravičila naj bodo v glasbeni beležki (v rubriki zadaj), učenec  pa naj na to opozori učitelja. Če je odsotnost vnaprej znana, starši opravičijo že pred izostankom. V nasprotnem primeru je učenec dolžan prinesti opravičilo prvo uro, ko spet pride k pouku, oziroma v sedmih dneh po prihodu v šolo. V nasprotnem primeru se odsotnost smatra kot neopravičeno. 10 terminov (15 ur) neopravičene odsotnosti se smatra kot najtežja kršitev, ki lahko vodi v postopek za izključitev iz šole.

Polnoletni učenci naj svojo odsotnost sporočijo po elektronski pošti (pred izostankom, če je mogoče).

Odsotnost pri NOG ali solfeggiu se opraviči učitelju skupinskega pouka ali v tajništvo šole.