Iskanje


OE GŠ - Roditeljski sestanek

Datum novice: 06.09.2018

Spoštovani starši,

vabimo vas na roditeljski sestanek , ki bo v četrtek, 6. 9. 2018, ob 17. uri v dvorani Lucijana Marije Škerjanca na Ižanski 12, Ljubljana.

 

Dnevni red:

  1. Predstavitev Letnega delovnega načrta šole

  2. Izvolitev predstavnikov v Svet staršev OE GŠ KGBL

    Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola je Svet staršev OE Glasbena šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.

    Predstavnika staršev v Svet šole izvolijo starši na roditeljskem sestanku.

  3. Prenova šole na Vegovi

  4. Razno