Iskanje


OE GŠ - Vloga za znižanje prispevka materialnih stroškov šolanja

Datum novice: 19.09.2018

PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA

Šolanje otrok na glasbenih šolah je vezano na plačevanje prispevka za šolanje, ki je namenjen kritju materialnih stroškov.

Celoletni prispevek je razdeljen na 8 obrokov.

Merila za višino materialnih stroškov šolanja, ki jih šola določa skladno z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, predvidevajo znižanje oz. oprostitev plačila materialnih stroškov šolanja glede na dohodkovni razred oz. ugotovljeni mesečni dohodek na družinskega člana. Predmetna merila določajo znižanje oz. oprostitev le v primerih, ko je dohodek družinskega člana nižji od 370,86€ povprečnega mesečnega dohodka na osebo (do 3. dohodkovnega razreda na odločbi o otroškem dodatku).

Vlogo (obrazec) za znižano plačilo prispevka za materialne stroške šolanja  sprejemamo do srede 26. 9. 2018.

Vlogo lahko pošljete po pošti ali prineste osebno v pisarno OE GŠ KGBL na Ižansko 12, Ljubljana.

Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Kasnejših vlog ne bomo sprejemali.

v. d. ravnateljica OE GŠ KGBL

Betka Bizjak Kotnik, prof.