Iskanje


OE SGBŠ - 1. šolski dan

Datum novice: 01.09.2018

 

PONEDELJEK, 3. SEPTEMBRA 2018

SREDNJA GLASBENA ŠOLA, Ižanska 12

Razdelitev pouka:
ob 13.00 -  vsi letniki – redni in vzporedni - (direktor D. Prešiček, prof.)  Dvorana L. M. Škerjanca,

ob 13.30 - vsi letniki – redni in vzporedni – (P. Šavli, prof.)  Dvorana L. M. Škerjanca,
ob 14.00                                                                             
1.a (razred 132) A. Rožič, prof.                                         1.b (razred 126) J. Lazar, prof.
2.a (razred 124) J. Železnik, prof.                                     2.b (razred 145) N. Siladi,  prof.
3.a (razred 131) A. Dolgan, prof.                                     3.b (razred 127) d. Marolt, prof.
4.a (razred 125) T. Šparovec                                             4.b (razred 150) J. Kocjančič, prof.
                                                                                                     

ob 15.00
- glasbeni stavek 2. in 3. letnik (glavni predmet, razred 141), Č. Sojar Voglar, prof.

- glasbeni stavek 1. in 4. letnik (glavni predmet, razred 147), V. Avsec, prof.

ob 15:00 - vsi dijaki oddelka za jazz in zabavno glasbo soba154

ob 15:00 - solfeggio 4. letniki, 3. letniki, 2. letniki, 1. letniki

ob 15.00 -  zgodovina glasbe 1., 3. in 4. letniki, J. Blažič Primožič, prof. (razred 132)


ob 15.30 - 3. in 4. letnik - komorna igra – (glej razpored)

ob 16.30 - 1., 2., 3. in 4. letnik - razdelitev individualnega pouka pri učiteljih (glej razpored na oglasnih deskah)

 

SREDNJA BALETNA ŠOLA, Ižanska 12

Razdelitev pouka:
ob 13.00 -  vsi letniki – redni in vzporedni - (direktor D. Prešiček, prof.)  Dvorana L. M. Škerjanca,

ob 13.30 - vsi letniki – redni in vzporedni – (P. Šavli, prof.)  Dvorana L. M. Škerjanca, ob 14.00        
1.a (razred 132) A. Rožič, prof.                   1.b (razred 126) J. Lazar, prof.
2.a (razred 124) J. Železnik, prof.                2.b (razred 145) N. Siladi,  prof.
3.a (razred 131) A. Dolgan, prof.                3.b (razred 127) d. Marolt, prof.
4.a (razred 125) T. Šparovec                       4.b (razred 150) J. Kocjančič, prof

ob 15.00 – razdelitev pouka na SBŠ zbornica št. 22

glej razpored učilnic in profesorjev v avli, Ižanska 12

 


Dostopnost