Iskanje


OE SGBŠ - dodatna pojasnila glede prijave za vpis na program umetniške gimnazije

Datum novice: 05.05.2020

POJASNILA GLEDE PRIJAVE ZA VPIS NA PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE

 

Prijavnico za vpis na srednjo šolo je potrebno poslati do 11.5.2020 in je na voljo na spletni strani ministrstva, na naslovu:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

Kandidati, ki se želite vzporedno izobraževati na programu umetniške gimnazije (torej bo vaša matična šola druga srednja šola), oddate prijavnico za obe šoli, za vsak izobraževalni program posebej. Zaželeno je (ni pa nujno), da poleg prijave za vpis na našo šolo, pošljete tudi kopijo prijave za vpis v matično šolo.

Izpolnjevanje prijavnice:

  • Na prvi strani prijavnice, pod točko 12. Izobraževalni program, napišete ime programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA-GLASBENA SMER ali PLESNA SMER. Tisti, ki se vpisujete vzporedno, pri tej točki dopišite VZPOREDNO.

  • Pod točko 13. zapišete naziv modula: npr. Modul A - glasbeni stavek ali Modul B (petje ali ime inštrumenta) ali Modul C (jazz) ali Modul A (balet).

  • Na dnu druge strani prijavnice se na prvi dve vrstici podpišejo starši oziroma skrbniki, na tretjo vrstico pa kandidat. Na zadnji dve vrstici na strani, pa napišete kraj in datum izpolnjevanja prijavnice.

Prijavnico pošljete priporočeno po pošti (brez povratnice) ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov srednje šole (info@kgbl.si) in v vednost svetovalni delavki na naslov: alenka.macek@kgbl.si. Prijavnica za vpis v srednjo šolo je veljavna tudi brez žiga in podpisa ravnatelja osnovne šole. V primeru elektronske verzije prijave vas naprošamo za čim bolj jasno oziroma ostro sliko prijavnice (pomagate si lahko s funkcijo skeniranja dokumentov s pametnim telefonom).

V primeru nepopolne oziroma neustrezno izpolnjene prijave, vas bomo pravočasno obvestili bodisi po elektronski pošti ali telefonu.

Več informacij o pomembnih datumih vpisnega postopka najdete v novem rokovniku za vpis na naslednji povezavi:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

V primeru nejasnosti v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko gospo Alenko Maček po elektronski pošti: alenka.macek@kgbl.si ali referentko gospo Janjo Keber po elektronski pošti janja.keber@kgbl.si

 


Dostopnost