Iskanje


OE SGBŠ - Obvestilo

Datum novice: 06.01.2022

KONSERVATORIJ ZA GLASBO

IN BALET LJUBLJANA

IŽANSKA 12

1000 LJUBLJANA

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 6.1.2022 za  4. letnik BALETA uvaja izobraževanje na daljavo.  Ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram , se bo celoten pouk izvajal na daljavo. 

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do vključno 12.1.2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh

                                                                                                              Direktorica KGBL,

                                                                                                              Polona Češarek, prof.

   

                                   

 

 

 

 


Dostopnost