Iskanje


OE SGBŠ - Obvestilo

Datum novice: 25.04.2023

 

 

Spoštovane dijakinje in dijaki,

 

vodstvo šole je bilo obveščeno, da se na socialnih omrežjih zlorablja logotip naše šole za namen izvajanja nedopustnih in zavržnih ravnanj, kot so grožnje, obrekovanje, opravljanje, uperjenih zoper nekatere dijake in učitelje Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

S takšnimi ravnanji se nedopustno posega v pravice posameznikov, hkrati pa se kršita tudi ugled in dobro ime naše šole, za katera si že vsa leta skupaj prizadevamo dijaki in zaposleni.

Grožnja, obrekovanje, opravljanje in kraja identitete so ravnanja, ki jih veljavni Kazenski zakonik RS določa kot kazniva dejanja.

Vodstvo šole dijake prav tako opozarja, da logotip predstavlja del identitete naše šole in je šola njegova izključna lastnica. Kakršnakoli uporaba logotipa za lastne namene in udejstvovanja, ne da bi šola za to podala izrecno pisno soglasje, pomeni nedopustno zlorabo in poseg v pravice šole.

Vodstvo šole dijake, če so bili vpleteni v tozadevne objave in pisanja na socialnih omrežjih, vljudno naproša, da objave nemudoma izbrišejo in se v bodoče vzdržijo tovrstnih kršitev.

Dijakinje in dijaki, prosimo vas, da vaša ravnanja izhajajo iz obče civiliziranih vrednot, ki so hkrati vrednote naše šole, ki jo zastopate na različnih kulturnih prireditvah. Zadevne objave na socialnih omrežjih ne pritičejo gimnazijcu in kulturniku, zato je še toliko bolj zaskrbljujoče in nedopustno, če so bile izvedene s strani dijakov naše šole.

V kolikor objave ne bodo odstranjene ali pa se bodo celo ponavljale, bo šola zadevo odstopila v reševanje organom pregona.

 

S spoštovanjem,

                                                                                    direktorica KGBL              

                                                                                    Polona Češarek, prof.,

 

 

 

 

 


Dostopnost