Iskanje


Ogani šole, komisije, vodstveno in pedagoško osebje

Svet šole

Predstavniki delavcev šole:

Predsednik sveta:

 • Jože Kregar, prof.

Člani:

 • Nataša Paklar, prof. 
 • oskar Laznik, prof. 
 • Slaven Kulenović, prof. 
 • Jani Moder, prof. 

Predstavniki ustanoviteljev:

 • gospa Marija Maja Kojc - MIZŠ
 • gospod Dr. Jonatan Vinkler- MIZŠ
 • gospa Živa Ploj Peršuh - MOL

Predstavniki staršev:

 • gospod Janko Kosmač - OE Glasbena šola
 • gospa Vlasta Šemrov - OE Srednja glasbena in baletna šola
 • gospa Helena Žagar - OE Srednja glasbena in baletna šola

Predstavniki dijaške skupnosti:

 • Brina Kren, 3.b
 • Martin Vasle, 4.a

Predstavniki študentske skupnosti:

 • Sara Žervanov - 2. letnik
 • Mateja Mlakar - 2. letnik
 • Katarina Škrjanc - diplomantka

Predsednik strateškega sveta:

 • Vesna Cestnik Tehovnik, prof.

 

Svet staršev organizacijske enote Glasbena šola:

 • gospod Janko Kosmač (predsednik sveta staršev)
 • gospod Mitja Štular (namestnik predsednika sveta staršev)
 • gospa Nataša Pavlin Ostan
 • gospa Špela Pestotnik Stres
 • gospa Neli Gorogranc
 • gospa Nataša Hirci
 • gospod Bor Hojs
 • gospod Peter Nose

Svet staršev organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola:

 • gospa Vlasta Šemrov (predsednica sveta staršev)
 • gospa Helena Žagar (namestnica predsednika sveta staršev)
 • gospod Primož Klemen - 1.a
 • gospa Darja Premrl - 1.b
 • gospa Nataša Jerman Grašič - 2.a
 • gospa Helena Tavčar - 2.b
 • gospa Vlasta Šemrov - 3.a
 • gospod Damijan Gregorc- 3.b
 • gospa Simona Moličnik - 4.a
 • gospa Mojca Bregar Pikalo - 4.b
 • gospa Helena Žagar - predstavnica baletnega oddelka

Strokovni kolegij organizacijske enote Glasbena šola:

Ravnateljica OE Glasbena šola: Betka Bizjak Kotnik, prof.

Vodje aktivov Glasbene šole:

Ime in priimek Aktivi
Jan Sever, prof.

klavir, orgle

Mateja Prem Kolar, prof. harmonika
Jože Kregar, prof. pihala, trobila, tolkala
Anton Črnugelj, prof. kitara, harfa
Tatjana Vasle, prof. petje
Uroš Bičanin, prof. godala
Adrijana Prošek, prof. nauk o glasbi
Jana Kovač Valdes, prof. sodobni ples
Vesna Cestnik Tehovnik, prof. baletna šola

Strokovni kolegij organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola:

Direktorica KGBL: Polona Češarek, prof.

Vodje aktivov Srednje glasbene in baletne šole:

Ime in priimek Aktivi
Darinka Marolt, prof, splošno izobraževalni predmeti
Vitja Avsec, prof. glasbeno teoretični predmeti
Sanja Repše, prof. godala
Igor Vićentić, prof. klavir d.p. in korepeticije
Igor Matkovič, prof. jazz in zabavna glasba
Anton Črnugelj, prof. kitara
Lidija Malahotky Haas, prof. klavir, orgle
Mateja Prem Kolar, prof. harmonika
Andrej Zupan, prof. pihala
Tatjana Vasle, prof. petje
Andrej Karba, prof. trobila in tolkala
Zoran Bičanin, prof. komorna igra
Marinka Ribič, prof. balet

Komisija za pritožbe:

 • Janko Volčanšek, prof. – predsednik
 • Darinka Marolt, prof. – član
 • Elizabeta Klarič, prof. - BIC

Šolski sklad

Upravni odbor:

Predstavniki staršev:

 • gospa Tatjana Gregorc Bogdan - OE SGBŠ
 • gospod Primož Klemen - OE SGBŠ
 • gospod Peter Nose - OE GŠ

Predstavniki zaposlenih:

 • Betka Bizjak Kotnik, prof.
 • Jerko Novak, prof.
 • Alenka Maček, svetovalna delavka

Predstavnik dijakov:

 • Aleksander Krevh, 4.b

 Šolska maturitetna komisija

 •  Polona Češarek, prof. - ravnateljica organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola predsednica
 •  Darinka Marolt, prof. – tajnica maturitetne komisije 
 • Jana Lazar, prof. - namestnica tajnice maturitetne komisije
 •  Mojca Kostelec Cvitkovič, prof. - članica
 •  Vitja Avsec, prof. - član
 •  zunanji člani ŠMK


Komisija za vpis SŠ:

 •  Polona Češarek, prof. -  ravnateljica organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola– predsednica
 •  Vitja Avsec, prof. – član
 •  Marinka Ribič, prof. - članica
 •  Darinka Marolt, prof. – članica
 •  Alenbka Maček - članica

Komisija za vpis GŠ:

 • Betka Bizjak Kotnik -  ravnateljica organizacijske enote Glasbena šola - predsednica
 • Jan Sever, prof.- član
 • Jože Kregar, prof.- član
 • Vesna Cestnik Tehovnik, prof. – članica
 • Tatjana Vasle, prof. - članica


Odbor za podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad:

 • Jana Kovač Valdés, prof. - predsednica
 • Polona Češarek, prof.
 • Peter Šavli, prof.
 • Tatjana Špragar, prof.
 • Igor Saje, prof.

 

Strateški svet VBŠ:

 • Vesna Cestnik Tehovnik - predsednica
 • mag. Nuša Podvornik - članica
 • Helena Valerija Krieger - članica
 • Boštjan Zgonc, predstavnik MIZŠ - član
 • Sanja Nešković Peršin, pred. delo - članica
 • Katja Romšek, študentka VBŠ - članica
 • Enisa Hodžić, študentka VBŠ - članica
 • Katarina Škrjanc, predstavnik dipl. - član

 

Študijska komisija VBŠ:

 • Nina Ogrinc, prof., predavateljica - predsednica
 • dr. Leon Stefanija, predavatelj
 • Urša Rupnik, predavateljica

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VBŠ:

 • dr. Leon Stefanija, predavatelj - predsednik
 • mag. Dejan Cvitkovič, predavatelj
 • Urša Rupnik, predavateljica
 • Nina Ogrinc, predavateljica
 • dr. Vesna Podgornik, predavateljica
 • Žana Vidmar, študentka VBŠ
 • Mateja Mlakar, študentka VBŠ