Iskanje


Prijava na maturo 2018 - OE SGBŠ

Datum novice: 30.03.2018

MATURA 2018 - prijava

 

Rok za prijavo k maturi je 30. marec 2018. Kandidati dobijo prijavo k maturi in prilogo prijave k splošni maturi za predmet glasba v pisarni.

Kandidati, ki bodo opravljali modul petje ali instrument, priložijo k prilogi še tri izvode:

-  programskega lista izpitnega nastopa. Programski list mora vsebovati: avtorje, naslove skladb z vsemi ustreznimi podatki (npr. stavki, opus…), trajanje skladb, po vrstnem redu izvajanja. Slovenska skladba mora biti označena z zvezdico.

- notnega gradiva prijavljenih del za modul B ( oziroma poleg klavirske spremljave še dva izvoda solističnega parta).

 

Kandidati za modul jazz in zabavna glasba oddajo še:

- tri izvode programskega lista , na katerem morajo biti izbrane skladbe navedene po vrstnem redu, kot jih bo kandidat izvajal med izpitnim nastopom. Na programskem listu mora biti označen karakter posameznih skladb.

- po vrstnem redu urejeno notno gradivo (v obliki notnih pol (lead sheet) ali aranžmajev) z navedbo avtorjev v treh izvodih

- zgoščenko s posnetkom glasbene spremljave za izvajanje transkripcije in / ali etude ( deset dni pred nastopom)

Prijave k maturi, priloge prijav k splošni maturi za predmet glasba in notno gradivo kandidati oddajo (osebno) v sobi 107, Ižanska 12 v naslednjih terminih:

- torek, 27. 3. 2018 od 12.30 – 15.00

- sreda, 28. 3. 2018 od 13.00 – 15.30

- četrtek, 29. 3. 2018 od 10.00 – 13.00 in 16.00 – 18.00

 

Ljubljana, 8. 3. 2018                                                                     Darinka Marolt, tajnica ŠMK

MATURA 2018 - prijava

 

Rok za prijavo k maturi je 30. marec 2018. Kandidati dobijo prijavo k maturi in prilogo prijave k splošni maturi za predmet glasba v pisarni.

Kandidati, ki bodo opravljali modul petje ali instrument, priložijo k prilogi še tri izvode:

-  programskega lista izpitnega nastopa. Programski list mora vsebovati: avtorje, naslove skladb z vsemi ustreznimi podatki (npr. stavki, opus…), trajanje skladb, po vrstnem redu izvajanja. Slovenska skladba mora biti označena z zvezdico.

- notnega gradiva prijavljenih del za modul B ( oziroma poleg klavirske spremljave še dva izvoda solističnega parta).

 

Kandidati za modul jazz in zabavna glasba oddajo še:

- tri izvode programskega lista , na katerem morajo biti izbrane skladbe navedene po vrstnem redu, kot jih bo kandidat izvajal med izpitnim nastopom. Na programskem listu mora biti označen karakter posameznih skladb.

- po vrstnem redu urejeno notno gradivo (v obliki notnih pol (lead sheet) ali aranžmajev) z navedbo avtorjev v treh izvodih

- zgoščenko s posnetkom glasbene spremljave za izvajanje transkripcije in / ali etude ( deset dni pred nastopom)

Prijave k maturi, priloge prijav k splošni maturi za predmet glasba in notno gradivo kandidati oddajo (osebno) v sobi 107, Ižanska 12 v naslednjih terminih:

- torek, 27. 3. 2018 od 12.30 – 15.00

- sreda, 28. 3. 2018 od 13.00 – 15.30

- četrtek, 29. 3. 2018 od 10.00 – 13.00 in 16.00 – 18.00

 

Ljubljana, 8. 3. 2018                                                                     Darinka Marolt, tajnica ŠMK