Iskanje


Priprave iz NOG za sprejemne izpite na OE SGBŠ

Datum novice: 14.12.2018

PRIPRAVE IZ NAUKA O GLASBI ZA SPREJEMNE IZPITE NA OE SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA  KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

Priprave iz Nauka o glasbi bodo potekale na

Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12,

 v času od 28. 1. 2019 do 22. 2. 2019.

Priprave so namenjene učencem Glasbene šole KGBL, ki želijo opravljati sprejemne izpite na SGBŠ in zunanjim kandidatom. Priprave bodo potekale v času od 28. 1. 2019 – 22. 2. 2019, en dan v tednu v popoldanskem času po dve šolski uri.

Učenci OE Glasbena šola KGBL izpolnijo obrazec (za učence OE Glasbena šola – naši učenci).

Zunanji kandidati morajo oddati pisno vlogo, v kateri na kratko opišete svoje dosedanje glasbeno izobraževanje in izpolnjen obrazec (za zunanje kandidate), ki je sestavni del vloge. Račun s položnico (za zunanje kandidate), katero kandidat poravna do 1. 2. 2019, pošljemo po pošti.

Ustrezna obrazca za prijavo dobite na spletni strani šole.

Vloge bomo sprejemali do 10. 1. 2019. Po zaključku prijav bo kandidat po elektronski pošti obveščen o razporeditvi v posamezno skupino.

Vloge pošljite na naslov:            KGBL

                            s pripisom  :    priprave iz NOG

                                                     Ižanska 12

                                                     1000 Ljubljana

V soboto, 9. 3. 2019, bo ob 10.00 skupinska priprava iz predmeta NOG, ki traja štiri šolske ure in je odprta za javnost. Na ta dogodek ni potrebno predhodne prijave.

 

 

 


Dostopnost