Iskanje


Priprave iz NOG za sprejemne izpite na OE SGBŠ

Datum novice: 11.12.2015

PRIPRAVE IZ NAUKA O GLASBI ZA SPREJEMNE IZPITE NA OE SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA  KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

 

Priprave iz Nauka o glasbi bodo potekale na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12, od 18. 1. 2016 dalje do sprejemnih izpitov.

 

Priprave so namenjene učencem Glasbene šole KGBL, ki želijo opravljati sprejemne izpite na SGBŠ in zunanjim kandidatom.

Priprave bodo potekale v času od 18. 1. 2016 – 22. 2. 2016, en dan v tednu v popoldanskem času po dve šolski uri.

Učenci OE Glasbena šola KGBL izpolnijo obrazec (za učence OE Glasbena šola).

 

Zunanji kandidati morajo oddati pisno vlogo in izpolnijo obrazec (za zunanje kandidate), ki je sestavni del vloge.

Račun s položnico (za zunanje kandidate), katero kandidat poravna do 15. 2. 2016, pošljemo po pošti.

Vloge bomo sprejemali do 5. 1. 2016. Po zaključku prijav bo kandidat po elektronski pošti obveščen o razporeditvi v posamezno skupino.

Vloge pošljite na naslov:    KGBL

                    s pripisom  :    priprave iz NOG

                                              Ižanska 12

                                             1000 Ljubljana

 

V soboto, 27. 2. 2016,  bo ob 10.00 skupinska priprava, ki traja štiri šolske ure in je odprta za javnost. Na ta dogodek ni predhodne prijave.

 

 


Dostopnost