Iskanje


Priprave iz nauka o glasbi za sprejemne izpite na OE Srednja glasbena in baletna šola KGBL

Datum novice: 18.12.2017

Priprave iz Nauka o glasbi bodo potekale na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12, 
 v času od 22 1. 2018 do 16. 2. 2018. 

Priprave so namenjene učencem Glasbene šole KGBL, ki želijo opravljati sprejemne izpite na SGBŠ in zunanjim kandidatom.
Priprave bodo potekale v času od 22. 1. 2018 – 16. 2. 2018, en dan v tednu v popoldanskem času po dve šolski uri. 

Učenci OE Glasbena šola KGBL izpolnijo obrazec (za učence OE Glasbena šola – naši učenci).

Zunanji kandidati morajo oddati pisno vlogo, v kateri na kratko opišete svoje dosedanje glasbeno izobraževanje in izpolnjen obrazec (za zunanje kandidate), ki je sestavni del vloge.
Račun s položnico (za zunanje kandidate), katero kandidat poravna do 1. 2. 2018, pošljemo po pošti. 


Vloge bomo sprejemali do 8. 1. 2018. Po zaključku prijav bo kandidat po elektronski pošti obveščen o razporeditvi v posamezno skupino. 
Vloge pošljite na naslov:             KGBL 
                            s pripisom  :     priprave iz NOG 
                                                     Ižanska 12
                                                    1000 Ljubljana

 

V soboto, 10. 3. 2018, bo ob 9.00 skupinska priprava iz predmeta NOG, v dvorani L. M. Škerjanca, Ižanska 12, ki traja štiri šolske ure in je odprta za javnost. Na ta dogodek ni potrebno predhodne prijave.


Ljubljana, 18. 12. 2017


Dostopnost