Iskanje


Prispevek staršev za kritje materialnih stroškov glasbenega izobraževanja

Datum novice: 21.09.2015

 

Šolanje otrok na glasbenih šolah je vezano na plačevanje prispevka za šolanje, ki je namenjen kritju materialnih stroškov. Celoletni prispevek je razdeljen na 8 obrokov.

 

Olajšave pri plačilu prispevka za šolanje so možne, če  izhaja učenec iz socialno šibke družine.

 

Vloge (najdete jo na spletni strani šole kgbl.si) za znižano plačilo prispevka za materialne stroške šolanja  sprejemamo

do ponedeljka, 28. 9. 2015.

 

Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo veljavne odločbe

o otroškem dodatku.

 

VLOGA


Dostopnost