Iskanje


Prispevek za materialne stroške šolanja OE GŠ

Datum novice: 23.09.2019

Spoštovani straši,

 v skladu s 83. členom (4. odstavek) Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja javna glasbena šola določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost (ustanovitelj) ne zagotavlja sredstev. Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo. 

 

V preteklem šolskem letu smo prejeli informacijo in razlago pravne podlage za uveljavitev znižanja prispevka za materialne stroške šolanja. Na podlagi te obrazložitve vas obveščamo, da je OE GŠ v sklopu Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, javna glasbena šola ustanovljena za opravljanje javne službe na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti. Ker šola ni registrirana za opravljanje socialne dejavnosti in nima namenskih sredstev v šolskem skladu, tako nima vira za pokrivanje oproščenih prispevkov za materialne stroške šolanja otrok na Glasbeni šoli. 

 

Na podlagi tega pojasnila se v tem šolskem letu ne izvede poziv k uveljavitvi znižanja prispevka za materialne stroške. 

V imenu vodstva Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana se vam zahvaljujem za razumevanje in vam želim uspešno šolsko leto.

 

Betka Bizjak Kotnik, ravnateljica OE Glasbene šole KGBL


Dostopnost