Iskanje


Seznam profesorjev na Srednji baletni šoli

Priimek in ime e-pošta Predmeti
Bajc Sonja sonja.bajc@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Banko Jaka jaka.banko@kgbl.si Fizika
Cestnik Tehovnik Vesna vesna.cestnik@kgbl.si Balet, Stilni plesi, Zgodovina plesa
Dolgan Ana ana.dolgan@kgbl.si Slovenščina
Firšt Leon leon.first@kgbl.si Solfeggio
Kastelic Milan milan.kastelic@kgbl.si Likovno snovanje
Kocjančič Jana jana.kocjancic@kgbl.si Nemščina
Kostelec Cvitkovič Mojca mojca.kostelec@kgbl.si Angleščina
mag. Košir Nataša natasa.kosir@kgbl.si Matematika
Kovačič Janko janko.kovacic@kgbl.si Filozofija
Krenker Marinka marinka.krenker@kgbl.si Angleščina, Nemščina
Lazar Jana jana.lazar@kgbl.si Športna vzgoja
Maček Alenka alenka.macek@kgbl.si Svetovalna delavka
Manček Mojca mojca.mancek@kgbl.si Knjižnica
Marolt Darinka darinka.marolt@kgbl.si Geografija, Tajnik maturitetne komisije, Zgodovina
Mlaker Natalija natalija.mlaker@kgbl.si Geografija
Ogrinc Nina nina.ogrinc@kgbl.si Balet - klasični
Panjan Helena helena.panjan@kgbl.si Knjižnica
Pavlič Tanja tanja.pavlic@kgbl.si Balet - klasični, Karakterni ples, Klasična podržka in repertoar, Repertoar, Sodobne plesne tehnike, Sodobni ples
Peternel Marjan marjan.peternel@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
mag. Podvornik Nuša nusa.podvornik@kgbl.si Psihologija, Psihologija osebnosti, učenja in plesa, Svetovalna delavka
Pogačnik Aleš ales.pogacnik@kgbl.si Psihologija
Ribič Marinka marinka.ribic@kgbl.si Balet - klasični, Klasična podržka in repertoar
Rožič Anja anja.rozic@kgbl.si Informatika, Matematika
Rublyova Ljudmyla ljudmyla.rublyova@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Sladič Barbara barbara.sladic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Sotler Wedam Maruša marusa.sotler.wedam@kgbl.si Biologija
Železnik Janoš janos.zeleznik@kgbl.si Slovenščina