Iskanje


Razpored dejavnosti v avgustu 2015

Datum novice: 17.08.2015

 

DATUM   DNEVNI RED URA KRAJ

TOREK

18. 8. 2015

POPRAVNI IZPITI

SLOVENŠČINA

Komisija:
prof. Markoja Šubara, prof. Kostelec Cvitkovič, prof. Krapež

 

Pisno – 8.00

Ustno – 10.30

Ižanska 12

Učilnica 126

 

POPRAVNI IZPITI

ANGLEŠČINA

Komisija:
prof. Kostelec Cvitkovič,
prof. Markoja Šubara, prof. Krapež

 

Pisno – 8.00

Ustno – 10.30

Ižanska 12

Učilnica 126

 

BIOLOGIJA

Komisija:
prof. Krapež, Prof. Markoja Šubara, prof. Kostelec Cvitkovič

 

Ustno – 10.00

Učilnica 126

SREDA

19. 8. 2015

POPRAVNI IZPITI

MATEMATIKA

Komisija:
prof. Majaron, prof. Šumi, prof. Guštin

 

Pisno – 8.00

Ustno – 11.00

Ižanska 12

Učilnica 131

ČETRTEK

20. 8. 2015

POPRAVNI IZPITI

 

 

Ižanska 12

OBOA

Komisija:
prof. Anderl Krajter, prof. Kac, prof. Bajt

 

12.00

Mala Dvorana II

VIOLONČELO

Komisija:
prof. Pečar Koritnik, prof. Repše,
prof. Hudnik

 

12.30

Dvorana LMŠ

KLAVIR – dopolnilni predmet

Komisija:
prof. Faganel, prof. Hrup,
prof. Horvat

 

12.00

Soba 246

JAZZ KLAVIR – dopolnilni predmet

Komisija:
prof. Stanisavljevič, prof. Glodič,
prof. Mlakar

 

12.00

Soba 254

JAZZ TROBENTA

Komisija:
prof. Jarh, prof. Matkovič, prof. Žgajner

 

12.00

Soba 231

SOLFEGGIO

Komisija:
prof. Šavli, prof. Sojar-Voglar, prof. Pustinek-Rakar

 

11.00

Soba 156

NEMŠČINA

Komisija:
prof. Kocijančič, prof. Markoja Šubara, prof. Marolt

 

Pisno – 8.00

Ustno – 11.00

Soba 127

OTVORITVENA KONFERENCA

SKUPNA OE GŠ/OE SGBŠ

 

09.00

DVORANA
L. M. ŠKERJANCA

KOLEGIJ OE GŠ/OE SGBŠ

Letni delovni načrt

12.00

Mala dvorana II

PETEK

21. 8. 2015

POPRAVNI IZPITI

GLASBENI STAVEK

Komisija:
prof. Avsec, prof. Vidic, prof. Blažič-Primožič

 

pisno – 8.30

ustno – 11.30

Soba 147

ZGODOVINA GLASBE

Komisija:
prof. Avsec, prof. Vidic, prof. Blažič-Primožič

 

11.00

Soba 147

ODDELČNE PED. KOFERENCE

Razdelitev učne obveznosti

   

PIHALA  GŠ/SGŠ

 

08.00

Mala dvorana II

TROBILA TOLKALA GŠ/SGŠ

 

09.30

Mala dvorana II

SPLOŠNO. IZOB. PREDMETI  SGBŠ

 

11.00

Sejna soba

PGV, GP, NOG, SOLF.  GŠ
STROK. TEOR. PREDMETI SGŠ

 

11.00
12.30

Mala dvorana II
Sejna soba

OBVEZNI SESTANKI AKTIVOV

KITARA, HARFA GŠ/SGŠ

GODALA GŠ/SGŠ

HARMONIKA GŠ/SGŠ

BALET/SOD. PLES BŠ/SBŠ

JAZZ  SGŠ

Letni delovni načrt

9.00 – 12.00

 

Soba 124

Soba 125

Soba 126

Soba 127

Soba 131

OBVEZNI SESTANKI AKTIVOV

PETJE GŠ/SGŠ

KLAVIR SGŠ (glavni predmet)

KLAVIR GŠ

KLAVIR D.P., KOREPETICIJE

Letni delovni načrt

9.00 – 12.00

 

Soba 158

Soba 157

Soba 156

Soba 155

PONEDELJEK

24. 8. 2015

POPRAVNI IZPITI

VIOLA

Komisija:
Prof. Brence, prof. Pečar Koritnik, prof. Ugrin

 

11.00

DVORANA
L. M. ŠKERJANCA

ODDELČNE PED. KOFERENCE

KITARA, HARFA GŠ/SGŠ

GODALA GŠ/SGŠ

HARMONIKA GŠ/SGŠ

BALET/SOD. PLES BŠ/SBŠ

JAZZ  SGŠ

Razdelitev učne obveznosti

 

 

08.00

09.00

10.30

11.00

12.00

 

Mala dvorana II

OBVEZNI SESTANKI AKTIVOV

PIHALA  GŠ/SGŠ

TROBILA TOLKALA GŠ/SGŠ

SPLOŠNO. IZOB. PREDMETI  SGBŠ

PGV, GP, NOG, SOLF.  GŠ
STROK. TEOR. PREDMETI SGŠ

Letni delovni načrt

9.00 – 12.00

 

Soba 124

Soba 125

Soba 126

Soba 127

Soba 131

MATURA SLOVENŠČINA

Seznam nadzornih učiteljev bo objavljen na uvodni konferenci

GLEJ RAZPORED

09.00

 

TOREK

25. 8. 2015

ODDELČNE PED. KOFERENCE

PETJE GŠ/SGŠ

KLAVIR SGŠ (glavni predmet)

KLAVIR GŠ

KOREPETICIJE

KLAVIR D.P

 

 

08.00

09.00

10.00

11.00

13.00

Ižanska 12

 

Mala dvorana II

 

MATURA MATEMATIKA (razpored bo znan 20.8.2015)

GLEJ RAZPORED

 

09.00

 

SREDA

26. 8. 2015

MATURA (razpored bo znan 20.8.2015)

GLEJ RAZPORED

09.00

 

Predavanje prof. dr. Matej Tušak

Kompetenten in zadovoljen učitelj

9.00 – 10.30

in 11.00 – 12.30  nato čas za morebitno debato

DVORANA

       L. M. ŠKERJANCA

ČETRTEK

27. 8. 2015

MATURA (razpored bo znan 20. 8. 2015)

GLEJ RAZPORED

09.00

 

Predavanje prof. dr. Matej Tušak

Kompetenten in zadovoljen učitelj

9.00 – 10.30

in 11.00 – 12.30  nato čas za morebitno debato

DVORANA

       L. M. ŠKERJANCA

PETEK

28. 8. 2015

 

MATURA (razpored bo znan 20. 8. 2015)

 

GLEJ RAZPORED

 

09.00

 

SOBOTA

29. 8. 2015

MATURA (razpored bo znan 20. 8. 2015)

 

GLEJ RAZPORED

09.00

 

PONEDELJEK
31.8.2015

MATURA Glasbeni stavek

(Seznam nadzornih učiteljev bo objavljen na uvodni konferenci.)

 

GLEJ RAZPORED

 

 

 

KOLEGIJ OE GŠ/OE SGBŠ

 

Letni delovni načrt

 

10.00

 

Mala dvorana II

TOREK

01. 9. 2015

1. ŠOLSKI DAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

 

OBVESTILO !

Sklicujem oddelčne pedagoške konference

 

Dnevni red:

  1. Učna obveznost

  2. Pedagoška dokumentacija, seznami učencev, urniki, priprave, katalogi

 

Petek, 21. 8. 2015

 

 

PIHALA GŠ/SGŠ

ob 08.00

Mala dvorana II

TROBILA, TOLKALA GŠ/SGŠ

ob 09.30

Mala dvorana II

SPLOŠNO IZOBR. PREDMETI

ob 11.00

sejna soba 116

PGV, GP, NOG, SOLFEGGIO GŠ

ob 11.00

Mala dvorana II

STROKOVNO TEOR. PREDMETI SGŠ

ob 12.30

sejna soba 116

 

Ponedeljek, 24. 8. 2015

 

 

KITARA GŠ/SGŠ

ob 08.00

Mala dvorana II

GODALA GŠ/SGŠ

ob 09.00

Mala dvorana II

HARMONIKA GŠ/SGŠ

ob 10.30

Mala dvorana II

BALET/SOD. PLES BŠ/ SBŠ

ob 11.00

Mala dvorana II

JAZZ SGŠ

ob 12.00

Mala dvorana II

 

Torek, 25. 8. 2015

 

 

PETJE GŠ/SGŠ

ob 08.00

Mala dvorana II

KLAVIR SGŠ/glavni pred./

ob 09.00

Mala dvorana II

KLAVIR GŠ

ob 10.00

Mala dvorana II

RAZDELITEV KOREPETICIJ

GŠ/SGŠ (K razdelitvi korepeticij so vabljeni vodje oddelkov za petje, godala, pihala, trobila in tolkala)

ob 11.00

Mala dvorana II

KLAVIR dop. pred SGŠ

Razdelitev dop. pred. Klavirja učiteljem SGŠ

ob 13.00

Mala dvorana II

 

Ljubljana, 14. 08. 2015                                                                                    direktor KGBL

                                                                                                                          Dejan Prešiček, prof.


Dostopnost