Iskanje


Šolski sklad - razpis za sofinanciranje poletnih izobraževanj OE SGBŠ

Datum novice: 06.07.2020

SPOŠTOVANI STARŠI IN DIJAKI!

Z veseljem vas obveščamo, da bo ŠOLSKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 ponovno namenil del zbranih sredstev. Zato vas vabimo, da oddate VLOGO ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH GLASBENIH ALI  PLESNIH IZOBRAŽEVALNIH SEMINARJEV OZIROMA UDEJSTVOVANJ.

KAKO SE PRIJAVITI?

 1. Napišite VLOGO, v kateri na kratko opišite svojo glasbeno pot, predstavite izobraževalni poletni projekt, ki se ga namerava udeležiti ter namen udeležbe izobraževanja.

   

 2. Vlogi je potrebno PRILOŽITI naslednje:

  1. fotokopijo spričevala letošnjega šolskega leta

  2. odločbo centra za socialno delo, iz katerega je razvidna višina dohodkov na družinskega člana, prinesite osebno na vpogled svetovalni delavki (to lahko storite od ponedeljka do petka, med 11.00 in 13.00 uro, v pisarni svetovalne službe) oziroma jo priložite v pošiljki (odločbo vam vrnemo po pošti).

Do subvencije so upravičeni vsi učenci in dijaki Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, tudi tisti, ki nimajo odločbe centra za socialno delo. Višina subvencije se določi glede na socialno - ekonomski status družine in  učni uspeh. Pri višini subvencije se upošteva tudi število dijakov, ki si želi sofinanciranja  iz šolskega sklada in zato je pomembno, da vlogo oddate pravočasno.

Vlogo, skupaj s prilogami lahko oddate najkasneje do torka, 21. julija 2020. Vloge, ki bodo prispele po omenjenem datumu, bomo obravnavali kot prepozne in bodo zato  zavržene.

NA KAKŠEN NAČIN JE SUBVENCIJA IZPLAČANA?

Izplačilo subvencij je možno uveljavljati naknadno, torej po zaključenem poletnem izobraževanju. SKLEP O VIŠINI SUBVENCIJE vam bomo poslali konec avgusta 2020.

V sklepu bo naveden tudi rok, do katerega je potrebno predložiti  dokumentacijo za izplačilo subvencije.

Dokumentacija za izplačilo subvencije vključuje:

 1. potrdilo o plačilu stroškov, povezanih z izobraževanjem

 2. davčna števila dijaka/dijakinje (POZOR: ne davčna številka staršev oziroma skrbnikov)

 3. podatek za tekoči račun, na katerega vam bomo subvencijo izplačali.

Vso dokumentacijo, povezano s sofinanciranjem iz šolskega sklada lahko oddate:

 • osebno svetovalni delavki Alenki Maček, od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00 uro

 • po pošti na naslov: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana (s pripisom: za šolski sklad).

Z lepimi pozdravi

Alenka Maček, svetovalna delavka


Dostopnost