Iskanje


SPLOŠNA MATURA IN MATURA GLASBA 2017

Datum novice: 24.02.2017

SPLOŠNA MATURA 2017

Kandidati, ki boste opravljali splošno maturo ali maturo iz predmeta glasba v spomladanskem roku 2017, morate oddati Prijavo k splošni maturi in Prilogo prijave k splošni maturi za predmet GLASBA najkasneje do 27. 3. 2017.

Prijave, oddane po tem datumu, bodo neveljavne!

Obrazce oddate v pisarni 107. Uradne ure:
četrtek, 23. 3. 2017: 10.30–12.30
ponedeljek, 27. 3. 2017: 12.25–14.30
vsak ponedeljek v marcu: 12.25–13.10 

Obrazce dobite v dijaškem referatu (pisarna 114).
                                    

MATURA GLASBA 2017

MODUL B
Poleg Prijave in Priloge prijave za predmet glasba morate kandidati, ki boste opravljali maturo iz modula petje ali inštrument, do 27. 3. 2017 oddati še: 
-    3 izvode programskega lista izpitnega nastopa;
-    3 izvode notnega gradiva prijavljenih del za modul B (oziroma poleg klavirske spremljave še dva izvoda solističnega parta);
 
MODUL C
Kandidati, ki boste opravljali maturo iz modula jazz, morate najpozneje do konca aprila 2017 oddati še (prijavo in prilogo oddate do 27. 3. 2017):
-    tri izvode programskega lista;
-    po vrstnem redu urejeno notno gradivo (v obliki notnih pol ali aranžmajev) z navedbo avtorja v treh izvodih;
-    zgoščenko s posnetkom glasbene spremljave za izvajanje transkripcije in/ali etude;
                        

        
Ljubljana, 24. 2. 2017    Ana Dolgan, tajnica ŠMK

 

 


Dostopnost