Iskanje


Izvedbeni varnostni načrt za udeležbo na strokovni ekskurziji v Toskano (1.10. - 3.10.2015)

Datum novice: 25.09.2015

1. Načrt potovanja

Zborno mesto je pred šolo (Ižanska 12, Ljubljana) 1. 10. 201 ob 5.00 za dijake 4. A in B letnika.

Prihod v Ljubljano je 3. 10. 2015 predvidoma v poznih večernih urah (okrog 23.00)

Ljubljana–Pisa–Lucca– Firence –Siena–San Gimignano–Ljubljana

 

2. Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranih dejavnosti na ekskurziji

 • Vse dejavnosti varnostnega načrta za strokovno ekskurzijo v Toskano izhajajo iz Varnostnega načrta in pravil o varnostnih ukrepih za izvajanje dejavnosti z učenci in dijaki izven šole in v okviru šole (potovanja, ekskurzije, športni dnevi, nastopi, tekmovanja ipd.) Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

 • Dijaki naj imajo vedno pri sebi osebni dokument ali fotokopijo osebnega dokumenta (razredniki oddelkov imajo kopijo imenskega seznama dijakov).

 • Na ekskurziji bomo pozornost namenili tudi priporočilom za varstvo zdravja (mraz, primerna obutev in zaščita pred mrazom, hrana, pijača, alergije, zdravila …) (o tem bodo dijaki tudi predhodno opozorjeni na razredni uri).

 • Ob jutranjem zboru pred šolo, 1. 10. 2015, bomo spremljevalci natančno preverili prisotnost dijakov in določili sedežni red na avtobusih. Sedežni red bo veljal ves čas ekskurzije.

 • Na avtobusu bomo predstavili natančen program ekskurzije (predvideno uro prihoda na Piso, čas predvidenih ogledov, prosti čas, ki bo namenjen dijakom, prihod v hotel in dejavnosti drugega dne ekskurzije).

 • Dijake bomo pravočasno in primerno seznanili s pravili obnašanja ter jih opozorili na spoštovanje pravil.

 • Dijake bomo posebej opozorili na pravilno prečkanje ceste, zlasti na semaforiziranih križiščih.

 • Še posebej bomo spremljevalci pozorni na izdajo navodil na in med ekskurzijo.

 • V času ekskurzije se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih udeležencev.

 • Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca (določen in omejen prosti čas).

 • Dijaki naj se nikakor ne gibljejo sami, ampak zmeraj v večjih skupinah, da so v primeru nezgode mobilni.

 • Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti enega od spremljevalcev.

 • Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.

 • Vse kršitve prepovedi bodo po povratku sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki.

 • V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

   

3. Opis varnostnih dejavnosti v prostem času dijakov oz. v času, ko ne potekajo organizirane dejavnosti

 • Dijaki naj upoštevajo navodila spremljevalcev glede varnosti v prometu. Strogo je prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih sredstev.

 • Dijaki naj se nikakor ne gibljejo sami, ampak zmeraj v večjih skupinah, da so v primeru nezgode mobilni.

 • Med seboj naj si izmenjajo telefonske številke, da bodo lahko v nujnem primeru dosegljivi; Na željo spremljevalcev morajo dijaki posredovati tudi telefonske številke staršev ali skrbnikov.

 • Dijaki morajo upoštevati časovne omejitve prostega časa, ki jim bo namenjen v središču mesta.

 

4. Opis varnostnih dejavnosti v času bivanja dijakov v hotelu (nočitev 1. 10.–3. 10. 2015)

 • Dijakom je strogo prepovedano zapuščati hotel po namestitvi.

 • Strogo je prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih sredstev, prepovedano je zapuščanje hotela s taksiji.

 • Dijaki naj se v težavah obrnejo na svojega spremljevalca/profesorja in obvezno v primeru kakršnih koli težav ali zapletov (tudi ponoči) poiščejo katerega od spremljevalcev. Dijaki naj upoštevajo hišni red v hotelu; v sobah ne smejo kaditi in uživati alkohola, ne smejo plezati po ograjah balkonov, z balkona na balkon ali iz enega nadstropja v drugo; ne smejo povzročati namerne škode; ves čas morajo skrbeti za primerno urejenost svojih sob.

 • Dijaki naj v času nočnega počitka počivajo, zato morajo biti najkasneje ob uri, ki jo določijo spremljevalci, brezpogojno v sobah, ki so jim dodeljene, ponoči jih brez izrecnega dovoljenja učitelja ne smejo zapuščati, po sobah se ne smejo zbirati v večjih skupinah. Za vse eventualne poškodbe inventarja v hotelu nosijo osebno odgovornost dijaki, ki so nameščeni v posamezno sobo.

 • Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.

 • Vse kršitve prepovedi bodo po povratku sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki.

 • V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

Odgovorni spremljevalci na ekskurziji: Ana Dolgan, Darinka Marolt, Jana Šumi

Organizator strokovne ekskurzije:

TUR TUR TURIZEM d.o.o.

Ul. Pohorskega Bataljona 139c,

1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 56 83 495

G: +386 (0)31 31 85 57

E: info@turtur.si


Dostopnost