Iskanje


Varnostni načrt za dvodnevno ekskurzijo na Dunaj (2.10 - 3.10.2015)

Datum novice: 25.09.2015

1.Načrt potovanja

 1. dan: odhod 2. 10. 2015 izpred KGBL, Ižanska 12, ob 5.00. Pot do Dunaja, orientacijski avtobusni ogled Dunaja, ogled mestnega središča, prevoz do kraja nastanitve

 2. dan: ogled naravoslovnega muzeja, vožnja do novega dela Dunaja z UNO-centrom, ogled kompleksa Hundertwasser, ogled Schönbrunna, obisk dunajskega živalskega vrta, popoldne vožnja proti Ljubljani

Predviden prihod v Ljubljano 3. 10. 2015 (pred KGBL) v večernih urah.

2.Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranih dejavnosti na ekskurziji

 • V času dejavnosti je potrebno upoštevati vse dejavnosti Splošnega varnostnega načrta ekskurzij na KGB Ljubljana s posebnim poudarkom na varnem hranjenju dokumentov, denarja in drugih osebnih stvari.

 • Dijaki morajo vedno imeti pri sebi osebni dokument.

 • Posebna pozornost bo namenjena priporočilom za varstvo zdravja (sonce, hrana, pijača, alergije, zdravila …).

 • Ob jutranjem zboru bodo spremljevalci podali dijakom natančna navodila dnevnega programa, ki ga dijaki morajo upoštevati.

 • Dijaki bodo seznanjeni s pravili obnašanja ter upoštevanja pravil.

 • Dijaki bodo s strani spremljevalcev posebej opozorjeni na pravilno prečkanje ceste, zlasti na semaforiziranih križiščih.

 • Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca (določen in omejen prosti čas).

 • Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti spremljevalce.

 • Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.

 • V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

 • V času ekskurzije se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih udeležencev.

 • Vse kršitve in prepovedi bodo po povratku sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki.

3.Opis varnostnih dejavnosti v prostem času dijakov oz. v času, ko ne potekajo organizirane dejavnosti:

 • Dijaki morajo upoštevati navodila spremljevalcev glede varnosti v prometu. Izrecno je prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih sredstev.

 • Brezpogojno je prepovedano uživanje alkohola in drugih drog.

 • Dijaki se ne smejo gibati sami, ampak v večjih skupinah.

 • Dijaki se morajo v težavah obrniti na svojega spremljevalca/profesorja.

   

Odgovorni spremljevalci:

Mojca Kostelec Cvitkovič

Manuela Markoja Šubara

Jasna Blažič Primožič


Dostopnost