Iskanje


Vodstvo šole

Priimek in ime Funkcija
Polona Češarek, prof.  Direktorica KGBL in ravnateljica organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola
Betka Bizjak Kotnik, prof.  Ravnateljica organizacijske enote Glasbena šola
Suzana Zorko, prof. Pomočnica ravnateljice organizacijske enote Glasbena šola
Tina Hribar, prof. Ravnateljica organizacijske enote Višja baletna šola