Iskanje


Vpis v 1. letnik Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

Datum novice: 25.03.2020

Obveščamo vas, da bo preizkus glasbene in plesne nadarjenosti in znanja, ki je pogoj za vpis v 1. letnik Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, potekal po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. O nadomestnem terminu preizkusa vas bomo obvestili takoj, ko prejmemo uradno informacijo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vabilo s terminom preizkusa boste prejeli pisno na dom. Prav tako so nas iz MIZŠ obvestili, da bo prestavljen rok za oddajo Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole.

V primeru, da bo kdo izmed kandidatov, ki se želi vpisati na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddal Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole pred podanim novim rokom za prijavo, bomo tovrstno prijavo upoštevali, nove pa ne bo potrebno pošiljati. V kolikor kandidat, ki je oddal prijavo, kasneje ne bi opravil preizkusa nadarjenosti in znanja, bo lahko prijavnico prenesel na drugo izbrano srednjo šolo.


Dostopnost